Пошук

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 11.04.2023 21:23
Кількість переглядів: 137

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля  планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та  врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1 Планована діяльність 

Планованою діяльністю передбачається реконструкція виробничих будинків (літ. А-1 з  навісом, літ. В і літ. Б-1) під ділянку по виробництву засобів захисту рослин. Здійснення  реконструкції передбачається на території існуючого проммайданчика ТОВ "Інноваційна компанія  "Агро Протекшн" за адресою: 62371, Харківська обл., Харківський район, с. Подвірки, вул. Сумський  шлях 45 Ж. 

В адміністративному відношенні проммайданчик ТОВ "Інноваційна компанія  "АгроПротекшн" знаходиться у промисловій зоні с. Подвірки (південно-західна частина селища, біля  залізничної станції Куряж) на території Солоницівської селищної об’єднаної територіальної громади  (ОТГ) Харківського району Харківської області. Проммайданчик підприємства складається з двох  земельних ділянок, які примикають впритул одна до одної.  

Земельна ділянка № 1 з кадастровим номером 6322057600:01:000:0056, площею 0,281 га,  зайнята існуючими виробничими будівлями (літ. А-1 з навісом, літ. Б-1 і літ. В-1), що зблоковані між  собою. Земельна ділянка № 2 з кадастровим номером 6322057600:01:000:05440, площею 0,2478 га, є  відкритим майданчиком, який використовується для обслуговування виробничих будівель,  забезпечення можливості під’їзду до будівель, розміщення інженерних споруд і мереж. Додаткового  відведення земельних ділянок не передбачається. 

Проммайданчик ТОВ "Інноваційна компанія "Агро Протекшн" межує зі всіх напрямків з  промисловою нежитловою зоною (виробничими підприємствами різного спрямування, складськми  будівлями і спорудами), Найближчі житлові будинки сел. Подвірки та с. Надточії розташовані від  межі проммайданчика підприємства на відстані 314 - 360 м. В межі нормативної санітарно-захисної  зони (300 м) житлова забудова не потрапляє. Отже розташування підприємства не суперечить  санітарним нормам. 

Планована діяльність спрямована на розвиток підприємства, збільшення об'ємів продукції, що  випускається, ефективне та раціональне використання виробничих потужностей підприємства. В зв’язку із розширенням виробництва та збільшенням його потужності, підприємством  передбачається реконструкція існуючих одноповерхневих виробничих будівель (літ. А-1 з навісом,  літ. Б-1 і літ. В-1) шляхом їх об’єднання в єдиний комплекс по виготовленню засобів захисту рослин  різних препаративних форм – гранульованих, сухих сумішей, розчинів та емульсій. Під час реконструкції у виробничих будівлях (літ. А-1 з навісом, літ. Б-1 і літ. В-1)  передбачається улаштування наступних виробничих дільниць із встановленням відповідного  технологічного обладнання: в будівлі літ. А-1 з навісом – розміщення виробничих, допоміжних та адміністративних приміщень; в будівлі літ. Б-1 – розміщення компресорної; в будівлі літ. В-1 – розміщення складу сировини та приміщення витратних матеріалів. 

З метою енергозбереження будівель (літ. А-1 з навісом, літ. Б-1 і літ. В-1) передбачається  утеплення стін, покриття, заповнення прорізів будівель, улаштування ефективної ізоляції  трубопроводів носія тепла і холоду, заміна вікон на енергозберігаючі з п’ятикамерним ПВХ профілем, застосування технічного обладнання з низьким енергоспоживанням, застосування  освітлювальних приладів з енергозберігаючими лампами, тощо.

У виробничих будівлях (літ. А-1 з навісом, літ. Б-1 і літ. В-1) передбачається: улаштування  електричного опалення у виробничих і побутових приміщеннях та повітряно-електричного – у  складських приміщеннях припливно-витяжної вентиляції з механічним і природним спонуканням,  інженерних мереж (підведення електроенергії, водопостачання та водовідведення). 

В межах проммайданчика, на вільних від забудови ділянках території подвір'я передбачається  будівництво підземних протипожежних споруд (пожежні резервуари – 2 шт. об’ємом по 94 м3 кожний, насосна станція протипожежного водопостачання – 1 шт.), улаштування стоянки на 5  машино-місць для тимчасового зберігання автомобілів працівників, улаштування майданчика для  збирання побутових відходів (встановлення контейнерів ТПВ - 2 шт.), озеленення ділянки території  біля естакади. 

Планована виробнича річна потужність підприємства складатиме – 2000 т/рік. Виробнича  потужність підприємства з одночасного зберігання засобів захисту рослин складатиме 50 т/добу. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце  провадження планованої діяльності)  

2 Суб’єкт господарювання  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРО  ПРОТЕКШН», код за ЄДРПОУ 41744796, юр. адреса: юридична адреса: Україна, 62458  Харківська обл. Харківський р-н, смт Покотилівка вул. Миру, будинок 19-А, телефон: +38(099)-327-64-67, e-mail: agroprotection@i.ua . 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

3 Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ,  вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50;  електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та  екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

4 Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який  розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначена допустимість провадження  планованої діяльності, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.  Отримання висновку передбачено Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", стаття 11 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5 Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на  довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше  35 робочих днів) з дати офіційного опублікування цього оголошення (зазначена у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої  додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з  оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які  зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх  обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в  електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських  слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів  України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30  днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що  припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться Не призначаються 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

Громадські слухання (другі) відбудуться ________________ 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6 Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що  забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо  планованої діяльності 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ,  вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50;  електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та  екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7 Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до  якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ,  вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50;  електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та  екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,  зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8 Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 223 аркушах з додатками. 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

Вся необхідна екологічна інформація зазначена у звіті з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

9 Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової  інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з  якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. Приміщення Солоницівської селищної об’єднаної територіальної громади Харківського  району Харківської області за адресою: 62370, Харківська обл., Харківський р-н, смт Солоницівка,  вул. Визволителів, буд. 6, телефони: 057 783-71-10, 057 63-72-610, 057 63 73-352, електронна адреса:  solrada@ukr.net. Контактна особа: селищний голова Литвинов Андрій Олексійович. Початок  ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 18.04.2023 р. 

2. Приміщення ТОВ "Інноваційна компанія "Агро Протекшн" за адресою: 62371, Харківська  обл., Харківський р-н, с. Подвірки, вул. Сумський шлях, 45Ж, телефони: +38(067)8260068,  +38(099)3276467, e-mail: agroprotection@i.ua. Контактна особа: директор - Романов Сергій Ігорович. Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої  діяльності –з 18.04.2023 р. 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь