Солоницівська громада
Харківська область, Харківський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ СОЛОНИЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 28.01.2021 22:42
Кількість переглядів: 760

РЕГЛАМЕНТ

СОЛОНИЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(зі змінами)

 

ГЛАВА 1. ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 1. Правові засади діяльності селищної ради

1. Солоницівська селищна рада (далі – селищна рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Солоницівську селищну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про правила етичної поведінки», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про засади державної мовної політики», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

3. Даний Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Солоницівської селищної ради, її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії селищної ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень селищної ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових комісій.

Регламент роботи Солоницівської селищної ради затверджується не пізніше як на пленарному засіданні другої сесії селищної ради. 

4. Солоницівська селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду, що складається з: смт Солоницівка, село Куряжанка, село Подвірки, село Сіряки, смт Пересічне, селище Березівське, селище Курортне,  смт Вільшани, село Дворічний Кут, село Польова, селище Григорівка, селище Південне,  село Протопопівка, село Безруків, село Гуківка, село Тернова, село Ярошівка, село В'язове та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

5. Селищна рада, селищний голова, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку та в межах, визначених законами, зазначеними в частині 1 даної статті.

6. Повноваження селищної ради не можуть бути передані іншим органам місцевого самоврядування і посадовим особам, крім випадків і у порядку, передбачених чинним законодавством.

7. Рішення селищної ради, селищного голови, виконавчого органу селищної ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання на території населених пунктів, що входять до складу Солоницівської селищної  територіальної громади громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади.

Стаття 2. Основні принципи діяльності селищної ради

1. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян

2. Діяльність селищної ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) відкритості;

6) публічності;

7) поєднання місцевих і державних інтересів;

8) виборності;

9) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

10) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;

11) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

12) судового захисту прав місцевого самоврядування.

13) дотримання правил етичної поведінки, згідно з даним Регламентом.

ГЛАВА 2. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи селищної ради

1. Сесії селищної ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп проводяться гласно, крім випадків передбачених чинним законодавством.

2. Гласність роботи селищної ради, її постійних комісій та тимчасових контрольних комісій забезпечується шляхом публікації розпоряджень та рішень селищної ради, протоколів постійних комісій та сесій селищної ради, відеотрансляції засідань селищної ради на офіційному Веб-сайті селищної ради, а у визначених законодавством випадках у місцевих друкованих засобах масової інформації.

3. У ході відкритого засідання селищної ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів, селищного голови, секретаря селищної ради, посадові особи органу виконавчого комітету, службовці апарату селищної ради, які забезпечують проведення засідання, акредитовані журналісти, що здійснюють телевізійну та фотозйомку, члени делегацій, що знаходяться в селищній раді з офіційним візитом, громадяни, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії селищної ради в порядку, визначеному статтею 5 цього Регламенту.

4. Відкритість та гласність засідань селищної ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються селищною радою, та з прийнятими нею рішеннями.

5. Проєкти нормативно - правових актів,   рішень органів   місцевого    самоврядування, розроблені радою, оприлюднюються нею не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

6. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.  

7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.                   

Стаття 4. Присутність та права громадян на пленарних засіданнях сесій селищної ради, засіданнях постійних та тимчасових комісій, робочих груп

1. Будь-яка особа може бути присутньою на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій, засіданнях тимчасових комісій та засіданнях робочих груп, окрім випадків, встановлених законодавством України та цим Регламентом.

2. Будь-яка особа може робити відео-, аудіо- та фото- фіксацію пленарних засідань, засідань постійних комісій, засідань тимчасових комісій та засідань робочих груп, окрім випадків, встановлених законодавством України та цим Регламентом.

3. Будь-яка особа має право на виступ з будь-якого питання порядку денного після закінчення його обговорення депутатами.

4. Будь-яка особа має право на виступ під час розгляду питань, що включені до частини порядку денного «Різне», окрім випадків передбачених цим Регламентом. Час на виступ – 3 хвилини та не може бути подовжений.

В разі, якщо доповідач повідомив селищну раду не пізніше ніж за 72 години до початку сесії селищної ради про намір виступу в частині порядку денного «Різне», з вказанням теми доповіді, виконавчий комітет селищної ради має запросити на сесію селищної ради осіб, які мають відношення до теми виступу. Доповідач може окремо зазначити осіб, які, на його думку, мають відношення до теми його виступу.

5. В особливих випадках головуючий на пленарному засіданні сесії селищної ради має право обмежити право будь-кого на виступ в частині порядку денного «Різне» з будь - якого питання, повідомивши про це на початку пленарного засідання сесії селищної ради, окрім випадку, коли особа має рекомендацію на виступ в частині порядку денного «Різне» хоча б від одного депутата селищної ради.

Рекомендація може бути письмовою або оголошеною депутатом селищної ради безпосередньо під час пленарного засідання сесії селищної ради. Особа може отримати рекомендацію заздалегідь або безпосередньо під час пленарного засідання сесії селищної ради.

6. В разі  настання  особливого  періоду – оголошення  надзвичайного або воєнного стану – головуючий на пленарному засіданні сесії селищної ради має право не включати  пункт  «Різне» до порядку денного або надати право виступу тільки певним особам.

7. У разі необхідності, за рішенням сесії селищної ради, яке приймається більшістю голосів депутатів селищної ради від загального складу селищної ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання, закриті засідання постійних та тимчасових комісій, робочих груп для розгляду конкретно визначених питань. Закриті пленарні засідання сесій, закриті засідання постійних та тимчасових комісій, робочих груп проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаноїконфіденційно;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цимінтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в їїотриманні.

8. На закритому пленарному засіданні сесії селищної ради, закритому засіданні постійних та тимчасових комісій, робочих груп мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор району, а також особи, присутність яких визначена селищною радою як необхідна для розгляду відповідного питання.

9. Учасникам закритого пленарного засідання, закритих засідань постійних та тимчасових комісій, робочих груп забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробкиінформації.

Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання сесії селищної ради, закритих засідань постійних та тимчасових комісій, робочих груп здійснюється виконавчим комітетом селищної ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

10. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається в кожному випадку індивідуально.

11. Про факт проведення закритих пленарних засідань, засідань постійних та тимчасових комісій, робочих груп оголошується в порядку, визначеному для пленарних засідань сесійселищної ради.

12. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також проносити чи користуватися зброєю чи предметами, що на неї схожі.

13. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні селищної ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

14. Кількість запрошених осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання.

Стаття 5. Запрошення на пленарне засідання селищної ради

1. На засідання сесії селищної ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, селищним головою, секретарем селищної ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією селищної ради.

2. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом селищної ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю селищної ради не пізніш як за 48 годин до проведення пленарного засідання сесії селищної ради для опрацювання та складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії селищної ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається селищним головою, секретарем селищної ради або головуючим.

3. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

ГЛАВА 3. ПЕРША СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НОВОГО СКЛИКАННЯ

Стаття 6. Скликання новообраної ради на перше засідання

1. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує правомочність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 7. Відкриття та ведення першого засідання селищної ради нового скликання

1. Першу сесію селищної ради відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії.

2. Голова територіальної виборчої комісії інформує раду про результати виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

3. З моменту визнання повноважень депутатів селищної ради нового скликання та новообраного селищного голови на пленарному засіданні селищної ради першої сесії головує новообраний селищний голова.

4. У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії селищної ради інформує голова територіальної виборчої комісії, селищна рада обирає тимчасову президію із числа депутатів селищної ради в кількості трьох –п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях селищної ради до обрання секретаря селищної ради. Із часу обрання секретаря селищної ради він головує на пленарних засіданнях селищної ради.

5. У разі, якщо на час проведення першої сесії селищного голову обрано, однак він не з’явився, з поважних причин, про які раду було повідомлено, на перше пленарне засідання першої сесії, селищна рада обирає з числа депутатів головуючого, який буде головувати на пленарному засіданні селищної ради до обрання секретаря селищної ради. Із часу обрання секретаря селищної ради він головує на пленарному засіданні селищної ради.

6. У разі, якщо на час проведення першої сесії селищного голову обрано, однак він не з’явився, з поважних причин, про які раду було повідомлено, на перше пленарне засідання першої сесії та не запропонував кандидатуру секретаря селищної ради, селищна рада обирає тимчасову президію із числа депутатів селищної ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях селищної ради до обрання секретаря селищної ради чи появи селищного голови.

Стаття 8. Лічильна комісія та секретаріат сесії.

1. Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії  з числа депутатів:- лічильна комісія та секретаріат сесії.

2. Лічильна комісія обирається для організації таємного голосування радою(з представників усіх партій депутати яких обрані до селищної ради) і визначення його результатів. Лічильна комісія проводить також підрахунок голосів під час відкритого голосування.

3. Під час таємного голосування,лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

4. За дорученням ради функції лічильної комісії можевиконувати секретар ради або селищний голова.

5. Секретаріат обирається на пленарному засіданні на термін повноважень ради.

6. Секретаріат виконує наступні функції:

 • веде протокол пленарного засідання ради;

 • проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питання порядку денного;

 • надає допомогу головуючому у ведені сесії ради;

 • проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, щонадійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;

 • забезпечує передачу вказанихдокументів виконавцям.

7. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад секретаріату.

8. У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.

9. Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

ГЛАВА 4. СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 9. Форми роботи селищної ради та порядок проведення пленарних засідань сесії селищної ради

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцевесамоврядування в Україні».

Сесія складається з пленарних засідань селищної ради, а також засідань постійних комісій селищної ради. У разі необхідності сесії ради можуть складатися з двох та більше пленарних засідань.

Перерва між пленарними засіданнями однієї сесії не може перевищувати 15днів.

2. Пленарні засідання проводяться в приміщенні Солоницівської селищної ради за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Солоницівка, вул. Визволителів6

3. Дата та час проведення пленарних засідань  визначається  в розпорядженні селищного голови. У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 12.00 кожен третій четвер, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

4. У виняткових випадках час та місце проведення пленарних засідань може змінюватись за розпорядженням голови селищної ради з обов’язковим обґрунтуванням щодо необхідності такого виїзного засідання.

5. На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади. Кожне пленарне засіданняселищної ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного ГімнуУкраїни.

6. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

1) пленарні засідання селищної ради, засідання виконавчого комітету селищної ради, а також постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування;

2) порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

можливість реалізації прав депутатів місцевих рад, членів виконавчого комітету селищної ради;

ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

3) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання;

4) рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання селищної ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання;

5) на проєкти рішень, рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

7. У разі необхідності додаткового часу на вивчення питань, головуючий має право оголосити перерву у роботі сесії.

Стаття 10. Чергові сесії селищної ради

1. Чергові сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відводу земельних ділянок – не рідше одного разу на місяць.

2. Сесія селищної ради повинна бути також скликана селищним головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради,виконавчого комітету селищної ради у двотижневий строк.

У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію сесія селищної ради сесія скликається секретарем селищної ради:

а) відповідно до доручення селищного голови;

б) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради або виконавчого комітету;

в) якщо сесія селищної ради не скликається селищним головою у строк, передбачений Регламентом.

3. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 2 цієї статті, сесія селищної ради може бути також скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постійною комісією ради.

Скликання сесії депутатами, що складають третину складу ради здійснюється шляхом подання колективної заяви в якій визначається відповідальний депутат, якого уповноважено діяти від імені такої групи депутатів. До такої заяви додається згода відповідного депутата представляти спільні інтереси відповідної групи депутатів.

 4. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачено винести на розгляд сесії. Інформація про проведення пленарних засідань сесій ради публікується на офіційному Веб-сайті ради, повідомляється іншими засобами масової інформації, а також заздалегідь доводиться до відома кожного депутата ради.

5. Для підготовки сесії селищний голова може створювати з числа депутатів робочу групу. У роботі робочої групи за її рішенням можуть брати участь спеціалісти.

Сесія закривається після обговорення та прийняття радою рішень по всіх питаннях, які винесені на розгляд сесії ради.

Стаття 11. Позачергові сесії селищної ради

1. Позачергова сесія, з зазначенням порядку денного, скликається селищним головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються селищному голові. Документи на позачергову сесію надаються апаратом селищної ради депутатам під час їх реєстрації.

У випадку невмотивованої відмови селищного голови скликати позачергову сесію її може бути скликано депутатами селищної ради,які становлять не менш як третину складу ради та які підтримали подану пропозицію про скликання позачергової сесії.

Скликання сесії депутатами, що складають третину складу ради здійснюється шляхом подання колективної заяви в якій визначається відповідальний депутат, якого уповноважено діяти від імені такої групи депутатів. До такої заяви додається згода відповідного депутата представляти спільні інтереси відповідної групи депутатів.

2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, введення надзвичайного положення чи військового положення селищна рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії селищної ради.

Стаття 12. Правомочність селищної ради проводити засідання

1. Загальний склад Солоницівської селищної ради становить 26 депутатів.

2. Правомочний склад селищної ради – кількість депутатів, обраних до селищної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради.

3. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 13. Порядок відкриття та ведення сесії

1. Пленарне засідання сесії селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених частиною 2 статті 10 Регламенту, – секретар ради.

2. У випадку, передбаченому частиною 3 статті 10 та абзацу третього частини 1 статті 11цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів.

3. На початку кожного пленарного засідання сесії селищної ради головуючий інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні, про виконання рішень попередніх сесій селищної ради, а також надає можливість депутатам час до 3 хв. на проголошення заяв з невідкладних питань. Селищна рада приймає цю інформацію „до відома” без обговорення.

Стаття 14. Порядок встановлення числа депутатів, що присутні на засіданні селищної ради

1. Кількість депутатів, присутніх на засіданні селищної ради, визначається тільки за результатами табельної реєстрації.

2. Табельна реєстрація депутатів під розпис починається перед кожним засіданням і проводиться до його закінчення із зазначенням часу реєстрації кожного депутата.

3. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації або відзивати свій підпис в табелі реєстрації.

Стаття 15. Тривалість виступів на засіданні селищної ради

1. На засіданні селищної ради ніхто не може виступати без надання слова головуючим. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

Головуючий надає слово промовцям в порядку черговості та не може відмовити в наданні слова депутату, який бажає висловитись щодо сутті питання яке розглядається радою. Тривалість такого виступу не може перевищувати 3 хв.

2. Тривалість виступів:

1) з доповідями і співдоповідями – до 20 хв.;

2) для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 15 хв.;

3) у дебатах – до 5 хв.;

4) при розгляді питання порядку денного „Різне” – до 3 хв.;

5) з довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій з порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв. але не більше двох разів з одного й того ж питання.

3. На прохання особи, що виступає, час може бути продовжено головуючим без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Стаття 16. Черговість надання слова для виступу

1. На пленарному засіданні сесії селищної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні сесії селищної ради надає слово депутатам селищної ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні сесії селищної ради, за погодженням з селищною радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

2. Головуючим на пленарному засіданні сесії селищної ради позачергово надається слово для виступу щодо порядку ведення пленарного засідання сесії селищної ради, для постановки відкладеного питання або щодо неприйнятності прийняття рішення щодо даного питання, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на питання.

ГЛАВА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 17. Права депутата на засіданні селищної ради

1. Депутат селищної ради на її засіданні має всі права, передбачені Регламентом та чинним законодавством.

Стаття 18. Обов’язки депутата селищної ради на засіданні ради

1. Депутат селищної ради на її засіданні зобов’язаний:

1) реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні селищної ради та засіданнях постійних комісій;

2) дотримуватися даного Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні;

4) у виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;

5) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не призивати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання селищної ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

2. У випадку порушення даних вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова без попередження головуючим, до такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом. Вказаним особам слово для повторного виступу, питання не надається.

Стаття 19. Головуючий на засіданні селищної ради

1. Засідання селищної ради веде головуючий. Головуючий на засіданні селищної ради визначається відповідно до Регламенту.

2. Під час ведення засідання у випадку необхідності селищний голова має право передати ведення засідання до його закінчення секретареві селищної ради без обговорення і має право в будь-який момент продовжити вести засідання.

Стаття 20. Обов’язки головуючого на засіданні селищної ради

1. Головуючий на засіданні селищної ради зобов’язаний:

1) дотримуватися даного Регламенту та забезпечувати його дотримання всіма учасниками засідання, дотримуватися порядку денного;

2) забезпечувати дотримання прав депутатів на засіданні ради;

3) забезпечувати порядок у залі засідань;

4) контролювати час, встановлений даним Регламентом для виступів, своєчасно нагадувати особі, що виступає, про сплив встановленого часу;

5) фіксувати всі пропозиції, що надійшли в ході засідання, та ставити їх на голосування, повідомляти результати голосування;

6) виявляти шанобливе ставлення до учасників засідання, не допускати персональних зауважень та оцінок виступів учасників засідань;

7) заслуховувати (зачитувати) та ставити на голосування позачергово пропозиції депутатів з приводу порядку ведення засідання, у тому числі, свої особисті пропозиції;

8) брати до уваги повідомлення та роз’яснення представників постійної комісії з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності;

Стаття 21. Права головуючого на засіданні селищної ради

1. Головуючий на засіданні селищної ради має право:

1) позбавити особу, що виступає, слова, якщо вона порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;

3) звертатися за довідками до депутатів та посадових осіб;

4) зупиняти незаплановані дебати;

5) закликатидепутата до порядку, запропонувати селищній раді висловити учаснику засідання попередження;

6) перервати засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку.

Стаття 22. Попередженняпорушення порядку на засіданні селищної ради

1. Під час засідання селищної ради ніхто з учасників засідання не може висловлюватися, не отримавши дозволу головуючого на засіданні.

2. Якщо на засіданні порушується порядок, що перешкоджає проведенню засідання, і головуючий на засіданні не має можливості його припинити, то він оголошує перерву і залишає своє місце. В цьому випадку засідання вважається перерваним на 30 хв.

3. У випадку, якщо після поновлення засідання порушення порядку продовжується, то головуючий має право оголосити про перенесення засідання на іншу дату та час.

ГЛАВА 6. РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА СТАДІЇ ЇХ ПІДГОТОВКИ

Стаття 23. Загальні положення про рішення

1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії селищної ради та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються селищною радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не виготовляються.

2. Рішення, які приймає селищна рада є актами нормативного або індивідуально-правового характеру. Прийняття рішень індивідуально-правового характеру за однорідними обставинами, може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії селищної ради.

Під однорідними обставинами для цілей даної статті розуміється обставини, що стосуються однакових правовідносин, однакових предметів.

3. Рішення, прийняте з питання, не включеного до порядку денного, або таке, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції селищної ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).

4. Рішення індивідуально-правового характеру, що передбачають здійснення певних дій конкретними особами та не виконані в передбачені рішенням строки, за їхньою згодою можуть бути в порядку контролю за виконанням рішень скасовані рішенням селищної ради.

5. Основними видами нормативних документів є:

положення – нормативно-правовий акт, який встановлює структуру та функції певного органу або встановлює форми та умови здійснення певної діяльності;

порядок – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту або визначає форми та умови здійснення діяльності;

інструкція – нормативно-правовий акт, який встановлює механізмзастосування акту законодавства чи власного акту, або функції, права та обов’язки окремих підрозділів, посадових осіб селищної ради;

правила – нормативно-правовий акт, який містить узгоджену поєднанність правил поведінки службовців, громадян, установ та організацій в певній сфері.

Стаття 24. Проекти рішень

1. Проекти рішень селищної ради готуються Солоницівським селищним головою, секретарем селищної ради, депутатами селищної ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, робочими групами та виконавчими органами селищної ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.

2. Текст проекту рішення селищної ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

3. Текст проекту рішення селищної ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями селищної ради.

4. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

5. Підготовлений секретарем перелік проектів рішень направляється не пізніш ніж за 10днів до початку сесії селищному голові для вирішення питання щодо включення до порядку денного.

ГЛАВА 7. СУБ’ЄКТИ НОРМОТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 25. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

1. Право нормотворчої ініціативи мають:

1) селищний голова;

2) депутати селищної ради;

3) постійні комісії селищної ради;

4) виконавчий комітет селищної ради;

5) загальні збори громадян.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ТА ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ В ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 26. Порядок розгляду проєктів нормативного характеру (регуляторних актів)

1. Рішення селищної ради нормативного характеру (регуляторні акти) вносяться на розгляд сесій селищної ради відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, який приймається відповідно до законодавства.

2. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

3. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проєкту регуляторного акта.

4. Кожен проєкт регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, про що розробник повідомляє в печатних засобах масової інформації.

5. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проєкту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Надані зауваження та пропозиції враховуються розробником проєкту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

Стаття 27. Подання проєкту нормативного акта

1. Кожен проєкт регуляторного акта, внесеного на розгляд до селищної ради, подається секретареві селищної ради, який протягом двох робочих днів передає проєкт до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Відповідальна постійна комісія протягом 10 днів забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

2. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд селищної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради без аналізу регуляторного впливу.

4. Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом 10 днів.

5. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проєкту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

6. Рішення селищної ради нормативного характеру офіційно оприлюднюються в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

ГЛАВА 9. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 28. Порядок денний сесії селищної ради

1. Порядок денний – це перелік питань, сформований селищним головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, або секретарем чи окремим депутатом у випадках передбачених цим Регламентом,що виноситься на розгляд сесії селищної ради.

2. Порядок денний сесії селищної ради затверджується селищною радою на кожній сесії селищної ради.

3. Порядок денний сесії селищної ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.

Стаття 29. Формування порядку денного

1. Пропозиції щодо проєкту порядку денного сесії селищної ради вносяться особами, зазначеними у статті 25 цього Регламенту.

2. Пропозиції з питань порядку денного сесії селищної ради подаються шляхом подання підготовлених проєктів рішень не пізніше ніж за 12 робочих днів до початку пленарного засідання сесії селищної ради, секретарю селищної ради який готує перелік питань, що пропонуються до розгляду селищною радою. Перелік пропозицій з питань порядку денного сесії селищної ради, складений секретарем селищної ради, разом з наданими проєктами рішень подається селищному голові не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії. Селищний голова визначається щодо включення наданих пропозицій до порядку денного чергової сесії, і вищевказані документи з відповідною резолюцією передаються для доопрацювання секретарю селищної ради.

3. Разом з розпорядженням селищного голови про скликання сесії проекти рішень , включених до порядку денного ,оприлюднюються за 10 робочих днів до початку сесії на офіційній веб-сторінці Солоніцивської селищної ради та направляються на електронні адреси депутатів селищної ради для опрацювання.

4. Постійні комісії та інші суб’єкти нормотворчості розглядають пропозиції, що надійшли, у встановлений селищним головою термін із запрошенням авторів, а також, при необхідності, із залученням фахівців, їх висновки і рекомендації обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даної пропозиції на пленарному засіданні.

5. Не пізніше ніж за 6 днів до початку пленарного засідання сесії селищної ради висновки і рекомендації постійних комісій направляються селищному голові, секретареві селищної ради та суб’єктам нормотворчої ініціативи. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії селищної ради та проєктів рішень порядку денного узагальнюються секретарем селищної ради.

6. Якщо за наслідками розгляду в постійних комісіях до проєктів рішень були внесені зміни та доповнення, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на спільному засіданні постійних комісій.

7. У випадку необхідності оформлені та підготовлені проєкти рішень можуть бути винесені селищним головою або секретарем селищної ради на розгляд спільного засідання постійних комісій. Питання, розглянуті та погоджені на спільних засіданнях постійних комісій, можуть бути запропоновані селищним головою до включення як додаткові до порядку денного за рішенням більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

8. Розпорядження селищного голови про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів і громадян не пізніше ніж за 10 робочих днів до пленарного засідання, а у виняткових випадках - не пізніше чим за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення і переліку питань, що передбачається для винесення на розгляд ради.

9. Затверджений розпорядженням селищного голови проєкт порядку денного сесії селищної ради з доопрацьованими проєктами рішень разом з висновками та рекомендаціями постійних комісій надається депутатам під час їх реєстрації на початку чергової сесії.

ГЛАВА 10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 30. Затвердження проєкту порядку денного сесії селищної ради

1. Проєкт порядку денного сесії селищної ради вноситься селищним головоюабо секретарем чи депутатом у випадках визначених даним Регламентом на затвердження селищної радою.

2. При наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених профільною постійною комісією та спеціалістом-юристом про внесення змін до порядку їх розміщення або депутатських запитів головуючий на засіданні селищної ради ставить запропонований проєкт порядку денного на голосування „за основу”.

3. Після прийняття проєкту порядку денного „за основу” головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань, депутатські запити у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії селищної ради.

4. Пропозиції щодо будь-якого питання проєкту порядку денного сесії селищної ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Пропозиція до проєкту порядку денного сесії селищної ради, яка за результатами голосування селищної ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, депутатському запиту, що надійшли, головуючий ставить проект порядку денного на голосування „у цілому”.

5. Якщо проєкт порядку денного „у цілому” не прийнято, він ставиться на голосування „по пунктах”. Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим „у цілому”.

6. Якщо порядок денний не прийнятий „за основу”, на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією селищної ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим „у цілому”.

7. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування „у цілому”. Якщо порядок денний не прийнятий „у цілому”, застосовується процедура голосування, передбачена пунктом 5 цієї статті.

ГЛАВА 11. ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Стаття 30. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні селищної ради

1. Рішення селищної ради приймаються після їх обговорення.

2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

1) доповідь суб’єктів нормотворчості – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь визначеного профільною постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3) виступи депутатів – членів профільної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом з висновком відповідної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії;

4) виступи по одному представнику від кожної постійної комісії, тимчасової контрольної комісії, до яких, крім профільної (головної) постійної чи тимчасової комісії, направлявся проект рішення сільської ради, у випадку, якщо висновки цих комісій не були надані депутатам;

5) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і записалися на виступ;

6) заключне слово доповідача (співдоповідачів);

7) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

Стаття 31. Питання порядку денного „Різне”

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради депутатам надається право виступити у „Різному”. У „Різному” один із членів секретаріату сесії оголошує звернення, заяви, що надійшли під час пленарного засідання сесії селищної ради.

2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз'яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.

3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін. В такому випадку депутат має подати письмове формулювання свого питання до секретаріату сесії до закінчення пленарного засідання сесії але не пізніш одного дня з моменту закінчення сесії.

4. Рішення з питань, обговорюваних у „Різному”, не приймаються.

Стаття 32. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні селищної ради

1. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання селищної ради від кожної депутатської групи та фракції та запис на виступ депутатів особисто та „з різних питань” здійснюється після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання або шляхом попередньої подачі до секретаріату письмової заявки. Черговість виступів формується секретаріатом у порядку надходження заявок.

2. Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат, а також у випадках передбачених абзацом 2 частини 1 статті 16 цього Регламенту.

3. Право на виступ запрошеним або присутнім особам на пленарному засіданні надається за підсумками голосування процедурного рішення, прийнятого більшістю депутатів від загального складу селищної ради.

ГЛАВА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАСІДАННЯХ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 33. Види та способи голосування

1. Рішення селищної ради приймаються більшістю голосів від загального складу селищної ради відкритим поіменним або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки або шляхом голосування в електронній системі (при її наявності).

3. Після закінчення кожного голосування результати його оголошуються головуючим на засіданні.

4. Більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії селищної ради, може бути прийняте рішення про поіменне голосування.

5. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетенів без ідентифікації депутата, що заповнив цей бюлетень, в бюлетені в порядку, встановленому цим Регламентом.

6. З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії сесії селищної ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання селищної ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і даним Регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

7. За обґрунтованими мотивами селищна рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії селищної ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного.

Стаття 34. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

1. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається в бюлетень, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не допускала її неоднакового тлумачення.

2. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням селищною ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться штамп і підписи голови та секретаря лічильної комісії.

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатам на засіданні селищної ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради.

4. Лічильна комісія до початку таємного голосування опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатами.

Стаття 35. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виходів – прозорі скриньки для таємного голосування. При цьому до сектору для голосування одночасно може ввійти така кількість депутатів, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в кабінці для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано два варіанти рішення, ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу селищної ради, якщо законом чи цим Регламентом не встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення.

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого рішення селищної радою.

Стаття 36. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного

1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення сесії, пропозиції і поправки, які надійшли від профільної постійної комісії. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень сесії, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

2. Після обговорення питання порядку денного засідання сесії селищної ради головуючий ставить запитання, чи є у депутатів зауваження чи доповнення до проекту рішення.

3. Проект рішення, до якого не надійшли пропозиції та зауваження, одразу ставиться на голосування «у цілому».

4. Проект рішення, не прийнятий «у цілому», ставиться на голосування «за основу», і надалі застосовується процедура голосування, передбачена частинами 4 - 8 даної статті.

5. Проект рішення, до якого надійшли зауваження, ставиться на голосування „за основу”. Пропозиції і зауваження до проекту рішення подаються у письмовому вигляді до секретаріату сесії до початку голосування щодо проекту.

6. Після прийняття проекту рішення «за основу» пропозиції і зауваження до нього можуть оголошуватися з трибуни, а за вимогою головуючого подаються йому в письмовому вигляді.

7. Пропозиції і зауваження, що надійшли до проекту рішення, головуючий ставить на голосування в порядку надходження, з попереднім їх оголошенням. Після голосування пропозицій і зауважень проект рішення ставиться на голосування «у цілому».

8. Неприйнятий «у цілому» проект рішення ставиться на голосування «по пунктах». Спочатку голосуються пункти проекту рішення, прийнятого «за основу». Якщо зазначені пункти проекту рішення не приймаються сесією, ставляться на голосування інші редакції пунктів у порядку їх надходження.

9. Якщо ніяка редакція пункту проекту рішення не була прийнята, пункт виключається з проекту рішення, прийнятого «за основу».

10. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією селищної ради пунктів, вважається прийнятим «у цілому».

11. Якщо проект рішення не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт проекту рішення з доповненнями, змінами, що надійшли. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією селищної ради пунктів, вважається прийнятим «у цілому».

12. Рішення щодо обрання посадових осіб ради та її виконавчих органів, затвердження яких віднесено до компетенції селищної ради, приймається більшістю від загального складу ради після обговорення запропонованих кандидатур.

13. Якщо жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, на розгляд сесії можуть бути представлені нові кандидатури. Повторне голосування по кандидатурах, не затверджених радою, не допускається без їх додаткового обговорення.

14. Якщо і після повторного обговорення жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, рішення вважається неприйнятим, і питання переноситься на наступні засідання сесії.

15. Перед кожним голосуванням головуючий чітко формулює зміст пункту рішення, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування по ньому. Після закінчення голосування «за основу», «у цілому», «по пунктах» і доповнень до проекту рішення головуючий оголошує повні результати голосування.

16. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його перебивати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

17. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови

18. Селищна рада може приймати рішення шляхом пакетного голосування з питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметні рішення) або пов’язані між собою. Пакетним є одночасне голосування за два і більше проектів рішень селищної ради. До пакетного голосування можуть бути включені будь-які питання (проекти рішень) порядку денного, визначені селищною радою. Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення «пакету» питань. Пакетне голосування застосовується за пропозицією селищного голови, голів постійних депутатських комісій, голів фракцій.

Застосування пакетного голосування допускається у випадках, коли до жодного з проектів рішень, включених до «пакету», немає критичних зауважень та більшість депутатів не заперечує проти пакетного голосування. Коли більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів не підтримають пакетне голосування, то кожен із проектів рішень, включених в пакетне голосування, голосується окремо.

Кожен з депутатів має право висловитись і внести пропозиції по кожному з проєктів рішень, що включені в пакетне голосування.

19. У разі порушення процедури голосування чи виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

ГЛАВА 13. ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАНЬ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 37. Ведення протоколу пленарного засідання сесії селищної ради

1. На кожному засіданні сесії секретаріатом ведеться протокол.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до селищної ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також прізвища і посади запрошених на засідання ради;

3) статус засідання – відкрите чи закрите, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

5) прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, - також посади);

6) прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;

7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти» і таких, що «утрималися».

3. До протоколу засідання сесії додаються прийняті селищною радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.

4. Рішення селищної ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.

5. Протокол пленарного засідання сесії селищної ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим та одним з членів секретаріату. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.

6. За правильність записів у протоколі засідання сесії відповідає секретаріат сесії і головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей, депутат протягом п’яти днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями до головуючого.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу, стенограми засідання й інших матеріалів несе секретар селищної ради.

8. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого терміну зберігаються у селищній раді, а потім здаються в архів на постійне зберігання.

9. Копії рішень ради зберігаються у селищній раді і надаються всім зацікавленим особам для ознайомлення за умови надання ними письмового запиту.

10. Як допоміжний засіб фіксації виступів може використовуватися технічний запис. Після оформлення у встановленому порядку протоколу і стенограми пленарного засідання технічний запис зберігається протягом 1 року.

ГЛАВА 14. ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 38. Депутат селищної ради

1. Депутат селищної ради набуває свої повноваження внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, селищною радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 39. Виникнення і строк повноважень депутата селищної ради

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

Депутатам селищної ради після визнання їх повноважень надається:

1) тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата, видане територіальною виборчою комісією;

2) посвідчення депутата селищної ради за підписом голови селищної ради;

3) нагрудний знак «Депутат селищної ради»;

Депутат забезпечується персональним місцем в залі засідань селищної ради.

Стаття 40. Форми роботи депутата селищної ради

1. Діяльність депутата в селищній раді включає:

-   участь у пленарних засіданнях селищної ради;

-   участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій селищної ради та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

-   виконання доручень селищної ради та її органів;

-   роботу над проектами рішень, документами селищної ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

-   роботу з громадою селища та відповідного виборчого округу.

2. Діяльність депутата селищної ради, зазначена в пункті 1 цієї статті, здійснюється у період між сесіями селищної ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень селищної ради.

3. Депутат селищної ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

4. Участь у пленарних засіданнях сесій селищної ради та її органів, виконання доручень селищної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом селищної ради усіх інших службових справ.

5. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному Веб-сайті селищної ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом (електронна та поштова адреса, мобільний телефон), помічників депутата та їх контактні дані, статистику відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій, результати поіменного голосування тощо. Такі відомості повинні розміщатись зусиллями виконавчого комітету селищної ради.

6. Депутату надається право розміщувати на офіційному веб-сайті селищної ради направлені запити (звернення), внесені проекти актів, пропозиції, поправки, дані про зустрічі з виборцями, роботу в селищній раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за наданими депутатом даними.

7. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів здійснюється не пізніше ніж у лютому місяці наступного за звітним роком. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. При наданні звіту в останній рік депутатської каденції, письмовий звіт подається до селищної ради не пізніше, ніж за 60 днів до дня перевиборів, і оприлюднюється комітетом селищної ради на протязі 5 днів, після отримання, на Веб-сайті селищної ради. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням селищної ради.

8. На початку кожного календарного року на пленарному засіданні сесії селищної ради оголошується інформація про участь депутатів в роботі сесій селищної ради. Зазначена інформація також підлягає опублікуванню на офіційному Веб-сайті селищної ради та не може бути видалена до кінця скликання селищної ради.

9. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата у встановленому законодавством порядку.

ГЛАВА 15. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 41. Права депутата селищної ради в раді та її органах та порядок їх реалізації

1. Депутат селищної ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат селищної ради набуває право вирішального голосу з моменту початку перебігу повноважень депутата селищної ради.

2. Кожен депутат селищної ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат селищної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат селищної ради має право:

1) офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах;

2) пропонувати питання для розгляду їх селищною радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань селищної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити на розгляд селищної ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

5) вносити на розгляд селищної ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

6) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних селищною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються селищною радою;

7) порушувати питання про недовіру селищному голові, розпуск органів, утворених селищною радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

8) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні селищної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції селищної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

10) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

11) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій;

12) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

13) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

4. Депутат селищної ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів селищної ради визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

Стаття 42. Обов’язки депутата селищної ради в раді та її органах

1. Депутат селищної ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Солоницівської селищної ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі селищної ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення селищної ради, її органів, селищного голови, інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 43. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії селищної ради

1. Депутат, крім секретаря селищної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій селищної ради.

2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засідань постійної та інших комісій селищної ради, а також у роботі робочих груп до складу яких його обрано.

3. При неможливості бути присутнім на засіданні депутат селищної ради повідомляє про це особу, що очолює відповідний орган.

4. Селищна рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень селищної ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів селищної ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії селищної ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються селищною радою чи за її дорученням постійними комісіями селищної ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені селищною радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та селищній раді.

6. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах селищної ради, та робити виписки, копіювання цих документів.

7. На час сесій, засідань постійних комісій селищної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 44. Право депутата на звернення із запитом

1. Депутат селищної ради має право звернутися із запитом до посадових осіб селищної ради та її органів, селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території населених пунктів, що входять до складу Солоницівської селищної ради, до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання селищної ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії селищної ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради у порядку, ухваленому даним Регламентом, по ньому може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії селищної ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.

3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні у місячний строк, якщо радою не встановлено інший строк, надати на нього письмову відповідь селищній раді та депутату на пленарному засіданні селищної ради.

4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії селищної ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої депутатів, присутніх на даному засіданні селищної ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні селищної ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит селищна рада приймає відповідне рішення.

Стаття 45. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання

1. Депутатське звернення – викладене у письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівникам правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території населених пунктів, що входять до складу Солоницівської селищної об’єднаної територіальної громади, здійснити певні дії, прийняти заходи або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення по той або іншій проблемі. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії селищної ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.

3. Порядок розгляду депутатських звернень визначається законодавством.

Стаття 46. Поняття депутатських фракцій.

1. Депутатські фракції селищної ради формуються на партійній основі депутатами селищної ради.

2. Депутат  селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні селищної ради інформує депутатів селищної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

3. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються даним Регламентом.

Стаття 47. Порядок утворення депутатських фракцій

1. Депутатські фракції можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень селищної ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень селищної ради.

2. Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову селищної ради про прийняте рішення.

3. При надходженні до селищної ради письмового повідомлення на ім'я голови селищної ради про сформування депутатської фракції з зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції, а також складу депутатів селищної ради, які уповноважені представляти фракцію, реєструється дана фракція розпорядженням голови селищної ради та головуючим на пленарному засіданні селищної ради доводиться до відома депутатів селищної ради.

4. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій.

Стаття 48. Повноваження депутатських фракцій

1. Депутатські фракції попередньо обговорюють кандидатури на посади голови селищної ради і його заступника, голів постійних комісій Селищної ради, а також персональний склад колегіальних органів селищної ради.

2. Депутатські фракції відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх органах селищної ради та офіційних делегаціях.

Постійні комісії селищної ради формуються фракціями за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів селищної ради та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями.

3. Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях сесій селищної ради. Депутатська фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях сесій селищної ради.

4. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені територіальної громади та селищної ради.

5. Депутати селищної ради і депутатські фракції можуть вільно співпрацювати шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

Стаття 49. Реорганізація, зміни та припинення діяльності депутатських фракцій

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій можуть проводитися протягом повноважень селищної ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах селищної ради чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого селищною радою щодо такого представництва.

2. Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову селищної ради; це повідомлення підписує і депутат селищної ради щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 50. Забезпечення діяльності депутатських фракцій

1. Голова селищної ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законодавством і цим Регламентом функцій в Раді.

2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції виконавчий комітет селищної ради поширює серед депутатів селищної ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції.

Стаття 51. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати селищної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати селищної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень селищної ради даного скликання за рішенням зборів депутатів селищної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група в раді складається не менш як із п’яти депутатів.

4. Депутати селищної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

5. Депутатська група реєструється селищною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписана  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

6. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях сесій селищної ради. Депутатська група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях сесій селищної ради.

 ГЛАВА 16. ПОМІЧНИКИ-КОНСУЛЬТАНТИ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 52. Помічники-консультанти депутата селищної ради

1. Депутат селищної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Депутат селищної ради особисто здійснює персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними. Депутат селищної ради в цьому випадку несе особисту відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата селищної ради та інші питання їх діяльності визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради, яке затверджується рішенням селищної ради.

ГЛАВА 17. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

Стаття 53. Дисципліна та етика в селищній раді

1. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

У разі порушення особою порядку, головуючий має право поставити на голосування питання щодо перебування правопорушника в залі засідання, з одночасним зверненням до правоохоронних органах.

2. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

3. Депутат зобов'язаний попередити про свою передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії селищного голову, секретаря селищної ради чи голову відповідної постійної комісії. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов'язаний сповістити про це головуючого.

4. Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинний допускати образливих висловлювань, використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад. Якщо виступаючий зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має право перервати виступ та позбавити виступаючого права виступу. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні.

5. Головуючий не має права коментувати і давати оцінки виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.

6. Якщо депутат вважає себе ображеним грубим чи бездоказовим обвинуваченням на свою адресу, він вправі подати відповідну скаргу на ім'я селищного голови. Про результати розгляду комісія чи селищний голова інформує селищну раду на пленарному засіданні.

7. Голосування за інших депутатів чи голосування сторонніми особами (у тому числі помічниками - консультантами) забороняється.

ГЛАВА 18. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

Стаття 54. Селищний голова як посадова особа

1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади населених пунктів, що входять до складу Солоницівської селищної ради.

2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права в порядку, визначеному чинним законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на засіданнях селищної ради. Селищний голова підписує рішення та протоколи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради.

4. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачених ЗУ «Про Статус депутатів місцевих рад». При встановлені результатів голосування до загального складу ради включається голос голови ради, якщо він бере участь в пленарному засіданні.

Стаття 55. Повноваження селищного голови

1. Селищний голова має такі повноваження:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу селищної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення селищної ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд селищної ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря селищної ради;

5) вносить на розгляд селищної ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради;

6) вносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату селищної ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом селищної ради та виконавчого комітету;

8) скликає сесії селищної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій селищної ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд селищної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень селищної ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені селищною радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним селищною радою;

14) представляє територіальну громаду населених пунктів, що входять до складу Солоницівської селищної ради, селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження селищної ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження селищної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим Регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень селищної ради або не віднесені селищною радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Стаття 56. Відповідальність селищного голови

1. Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Солоницівської територіальною громадою та селищною радою. 

2. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою населених пунктів, що входять до складу Солоницівської селищної ради на відкритій зустрічі з громадянами.

3. Селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед селищною радою про роботу виконавчих органів селищної ради на вимогу не менше половини депутатів у будь-який визначений ними термін, але не рідше одного разу на рік.

4. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Повноваження селищного голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

ГЛАВА 19. СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 57. Секретар селищної ради

1. Секретар селищної ради обирається селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень селищної ради за пропозицією селищного голови та працює в селищній раді на постійній основі.

2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря селищної ради може вноситися на розгляд селищної ради не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на відповідних виборах, не завершені вибори селищного голови;

2) селищна рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря селищноїради, запропоновану селищним головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря селищної ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря селищної ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд селищної ради кандидатуру на посаду секретаря селищноїради;

5) посада секретаря селищної ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо селищна рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищноїради згідно з пунктом 2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря селищної ради вносить селищний голова.

3. Кандидат на посаду секретаря селищної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу селищної ради шляхом таємного голосування.

4. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 58. Повноваження секретаря селищної ради

1. Секретар селищної ради:

1) здійснює повноваження селищного голови у разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень селищного голови;

2) скликає сесії селищної ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії селищної ради, питання, які передбачається внести на розгляд селищної ради;

3) веде засідання селищної ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) організує підготовку сесій селищної ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій селищної ради;

7) дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;

8) дає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання селищної ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;

10) організує за дорученням селищної ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

11) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади населених пунктів, що входять до складу Солоницівської селищної ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

12) вирішує за дорученням селищного голови інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів.

Стаття 59. Дострокове припинення повноважень секретаря селищної ради

1. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо за припинення його повноважень проголосували більшість депутатів від загального складу селищної ради шляхом таємного голосування.

ГЛАВА 20. СТАРОСТА

Стаття 60. Повноваження старости

1. Староста затверджується Солоницівською селищною радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови та працює в селищній раді на постійній основі.

Кандидат на посаду старости вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувала більшість депутатів від загального складу депутатів селищної ради.

2. Староста є членом виконавчого комітету Солоницівської селищної ради за посадою.

3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.

4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради.

5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і відповідальним перед Солоницівською селищною радою та підконтрольним селищному голові.

6. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями закріплених за ним відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше однієї третини депутатів селищної ради староста інформує раду про свою роботу.

7. Порядок організації роботи старости визначається його посадовою інструкцією, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,іншими нормативними актами та цим Регламентом.

8. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчому органіселищної  ради;

 2) бере участь у пленарних засіданнях селищної ради та засіданнях її постійних комісій;

 3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

 4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

  5) бере участь в організації виконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на закріпленій території та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на закріпленій території;

7) бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на відповідній території;

8) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідній  території;

9) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує селищного голову, виконавчі органи селищної ради про його результати;

10) отримує від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

11) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

12) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

9.Павноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради , за яке проголосує більшість депутатів від загального складу ради.

ГЛАВА 21. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 61. Створення постійних комісій селищної ради

1. Постійні комісії селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого органу.

2. Постійні комісії селищної ради є підзвітними та відповідальними перед селищною радою.

3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується селищною радою.

Стаття 62. Формування персонального складу постійних комісій селищної ради

1. Персональний склад постійних комісій формується з числа депутатів. Депутат селищної ради має входити до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними селищний голова, секретар селищної ради.

2. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3. Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голів та членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.

4. На пленарному засіданні сесії селищної ради після обрання повного складу членів постійної комісії із її складу обирається голова. Секретар та заступник голови постійної комісії обирається на засіданні постійної комісії.

Стаття 63. Склад постійної комісії селищної ради

1. Загальний склад постійної комісії селищної ради складає не менше 3 осіб.

2. Правомочний склад постійної комісії – не менш половини від загального складу комісії.

3. Питання про обрання голів постійних комісій не потребує підготовки в постійних комісіях.

Стаття 64. Відкликання голови постійної комісії селищної ради

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час за мотивованим рішенням селищної ради відкликаний зі своєї посади.

Стаття 65. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії

1. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:

а) на підставі особистої заяви депутата за рішенням селищної ради, прийнятим на сесії у випадку переходу до іншої комісії;

б) у випадках припинення повноважень депутата за визначеними чинним законодавством підставами з моменту припинення повноважень депутата – члена постійної комісії.

2. Після набуття повноважень депутатом, визнаного територіальною виборчою комісією, депутат за рішенням чергової сесії селищної ради включається до складу постійної комісії замість депутата, повноваження якого були припинені.

Стаття 66. Порядок організації та форми роботи постійної комісії

1. Формами роботи постійних комісій селищної ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

2. Постійна комісія селищної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з метою вивчення питань, розробки проектів рішень селищної ради.

3. Постійні комісії селищної ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради.

4. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.

5. Голова постійної комісії селищної ради має такі повноваження:

1) скликає і веде засідання постійної комісії;

2) дає доручення членам постійної комісії;

3) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

4) організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

Стаття 67. Повноваження постійних комісій

1. Постійні комісії за дорученням селищної ради або за власною ініціативою попередньо:

1) розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку;

2) розглядають проекти місцевого бюджету;

3) розглядають звіти про виконання програм і бюджету;

4) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, в тому числі проекти рішень, які вносяться на розгляд селищної ради;

5) розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з цих питань;

6) виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями;

2. Постійні комісії селищної ради попередньо:

1) розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою;

2) готують висновки з цих питань;

3) За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

3. Постійні комісії за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою:

1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання селищної ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

2) подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд селищної ради або виконавчого комітету селищної ради;

3) здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради.

4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 68. Висновки та рекомендації постійних комісій

1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії селищної ради готують висновки і рекомендації.

2. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

3. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії, а у разі відсутності голови – заступником голови або секретарем комісії.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

5. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів комісій, а також секретарем селищної ради.

 ГЛАВА 22. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 69. Створення тимчасових контрольних комісій селищної ради

1. Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами селищної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених селищною радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії селищної ради подаються постійними комісіями.

У складі тимчасової контрольної комісії селищної ради може бути представлено не менш як по одному депутату від кожної постійної комісії.

3. Про утворення тимчасової контрольної комісії селищна рада приймає рішення, в якому визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії.

6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

4. Рішення селищної ради про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.

Стаття 70. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії селищної ради

1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.

2. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів.

3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї постійної комісії.

Стаття 71. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії селищної ради

1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії селищної ради є засідання.

2. Засідання тимчасової контрольної комісії, як правило, закриті.

3. Строк повноважень тимчасової контрольної комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.

4. Голови тимчасових контрольних комісій подають звіти і пропозиції селищному голові, що розглядаються селищною радою.

5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 72. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії селищної ради

1. Тимчасова контрольна комісія утворюється на визначений селищною радою термін. У визначений термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, тимчасова контрольна комісія подає до селищної ради звіт про виконану роботу та підготовлені членами такої комісії пропозиції на розгляд селищної ради.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради селищна рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

Стаття 73. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії селищної ради

1. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненими в разі:

1) прийняття селищною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень селищної ради.

ГЛАВА 23. РОБОЧІ ГРУПИ

Стаття 74. Робочі групи селищної ради

1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень селищної ради ,за її рішенняможуть створюватися робочі групи у складі депутатів селищної ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ГЛАВА 24. ЗДIЙСНЕННЯ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦIЙ I ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 75. Контрольна діяльність селищноїради та її комісій

1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у випадках, передбачених законодавствомУкраїни.

2. Постійні комісії селищної ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень сесіїселищної ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законодавством України, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений ними строк.

Стаття 76. Контроль за виконанням рішень сесій селищної ради

1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цьогоРегламенту.

2. Контроль за виконанням рішень сесії селищної ради організовує її голова. Питання про хід виконання рішень сесії селищної ради включаються до порядку денного кожної сесії селищної ради.

3. Рішенням сесії селищної ради покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комісію селищної ради. Рішення одразу після прийняття, але не пізніше 7-денного строку після закриття сесії селищної ради, передаються до відповідних постійнихкомісій.

Постійна комісія селищної ради раз у півріччя на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням цих рішень, надає інформацію про це голові селищної ради або секретарю селищної ради.

ГЛАВА 25. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 77. Виконавчий комітет селищної ради

1. Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень селищної ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

3. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, секретаря селищної ради, заступника (заступників) селищного голови, старост, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

4. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах селищної ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.

6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету селищної ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.

7. Виконавчий комітет селищної ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

8. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

9. Структура виконавчих органів селищної ради, Положення виконавчих органів Солоницівською селищної ради затверджуються селищною радою.

ГЛАВА 26. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СОЛОНИЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 78. Відповідальність органів та посадових осіб

1.Порядок та випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

ГЛАВА 27. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Стаття 79. Запобігання корупції

Депутати селищної ради та Голова селищної ради повинні:

-   суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» та іншим антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх у корупції;

-   своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, чітко розмежовують депутатську діяльність та особисті інтереси;

-   декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України;

-   ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законами.

Стаття 80. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

Депутати селищної ради та Голова селищної ради не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-які подарунки або інші знаки уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх депутатських повноважень та прийняття рішень.

Стаття 81. Конфлікт інтересів

1. З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів голова селищної ради, секретар селищної ради та депутати селищної ради зобов’язані:

-   вживати     заходів       щодо недопущення      виникнення         реального  та потенційного конфлікту інтересів;

-   письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів сесію селищної ради, під час виконання повноважень у якій виник конфлікт інтересів;

-   не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

-   вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2. У разі існування в осіб, зазначених у частині першій цієї статті, сумнівів щодо наявності в них конфлікту інтересів вони зобов’язані звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

3. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у осіб, зазначених у частині першій цієї статті, які входить до складу селищної ради, вони не мають права брати участь у прийнятті рішення цим органом та в обов’язковому порядку письмовою заявою повідомляють про це постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, взаємодії з правоохоронними органами, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, яка оголошується на сесії селищної ради.

Про конфлікт інтересів таких осіб може заявити будь-яка інша особа, зазначена у частині першій цієї статті, або учасник засідання сесії, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії селищної ради.

ГЛАВА 28. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГЛАМЕНТУ, ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

Стаття 82. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

1. У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття piшення сесії про внесення змін та доповнень в Регламент діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

2. Iншi змiни та доповнення до Регламенту приймаються до розгляду селищної радою з ініціативи  постiйних комiсiй, голови ради, а такoж за вимогою більш нiж 1/5 загальної кiлькостi обраних депутатiв.

3. Регламент селищної ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.

4. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту селищної ради підлягають обов'язковому розгляду профільною постійною комісією чи спеціально створеною селищною радою робочою групою.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано